Η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη κατά την ανακοίνωση των βαθμολογιών/αποτελεσμάτων.


Οι υποψήφιοι θα μπορούν να κάνουν αναζήτηση πληκτρολογώντας τον 8-ψήφιο κωδικό τους και τα αρχικά από το επώνυμο, το όνομα, το πατρώνυμο και το μητρώνυμό τους με κεφαλαίους ελληνικούς χαρακτήρες.