Ελληνικά English

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων (αναγράφεται στο καρτελάκι ταυτότητας υποψηφίου ή για την κατηγορία υποψηφίων αλλογενών και την κατηγορία υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις αναγράφεται στην εκτύπωση του Μηχανογραφικού Δελτίου) και τα 4 αρχικά των ονομαστικών στοιχείων σας με τη σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.

Για βάσεις Πασχόντων από σοβαρές παθήσεις (5%) πατήστε εδώ
Για βάσεις ΓΕΛ/ΕΠΑΛ πατήστε εδώ
Για βάσεις ΟΜΟΓΕΝΩΝ πατήστε εδώ