ΓΡΑΠΤΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Γενικά Λύκεια (Νέο και Παλαιό Σύστημα με Επαναληπτικές) και Επαγγελματικά Λύκεια (Νέο και Παλαιό Σύστημα χωρίς Επαναληπτικές)

Παρακαλούμε συμπληρώστε τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων (αναγράφεται στο καρτελάκι ταυτότητας υποψηφίου) και τα 4 ΕΛΛΗΝΙΚΑ αρχικά των ονομαστικών στοιχείων σας με τη σειρά: Επώνυμο, Όνομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και πατήστε ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ.